SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Höga krav på en organisations HR funktion

Stora omstruktureringar ställer höga krav på en organisations HR funktion. Det kan exempelvis handla om förvärv, fusion, omlokalisering eller avyttring. Att få verksamheten att flyta smidigt kräver ofta ett ökat HR stöd. HRM Solutions är ett konsultföretag som erbjuder ett brett sortiment av tjänster, till exempel revision, rådgivning, utbildning och projektstyrning. Mer information om vad vi kan göra för din organisation hittar du på hrmsolutions. Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra representanter. Vi nås enklast per telefon, +46 722 216 750, eller via email, info@hrmsolutions.se. Hör av dig så berättar vi mer om vår verksamhet och hur vi arbetar.

Under åren har vi samlat på oss gedigen erfarenhet genom arbete med organsationer i alla storlekar. Våra klienter inkluderar både svenska och internationella uppdragsgivare. Några exempel är Menigo Foodservice, Empower, Tema, SNS, Swedavia Swedish Airports, Teknoplan och Industrifonden. Vårt mål är alltid att hjälpa våra klienter ta fram pragmatiska och kostnadseffektiva lösningar till komplexa HR problem. Nyckeln till framgång är att se till att sätta in rätt åtgärd vid rätt tidpunkt. Vi arbetar alltid med en långsiktig version för att stärka våra klienters konkurrenskraft.

HRM Solutions erbjuder bland annat ett attraktivt mentorsprogram. Detta är främst utformat för chefer och konsulter inom HR som på grund av befordran eller omstrukturering plötsligt ställs inför nya utmaningar och problem. Vårt program löper vanligen på ett år, då vi sammanträffar cirka tio gånger för att diskutera specifika frågor. Programmet anpassas efter kundens önskemål, och kan förlängas eller förkortas efter behov. Läs mer om vårt mentorsprogram och våra andra tjänster på www.hrmsolutions.se.

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa